PCI karta NV800x, 8 vstupů realtime, H.264

Osmivstupová karta pro digitalizaci osmi videosignálů PAL v plném formátu 720×576, 25 snímků za sekundu pro každý vstup v reálném čase. Na rozdíl od systémů, které využívají jeden signálový procesor pro digitalizaci více videosignálů, je tato karta osazena 8 nezávisle fungujícími čipy. Každý má na starost A/D převod jednoho z osmi vstupů obrazové informace a jsou tedy zpracovány všechny snímky připojených videosignálů.

S přiloženým sw se karta stává ideálním prostředkem pro vybudování kamerového dohledového centra s možností digitálního záznamu z kterékoli kamer v libovolném čase. Software umí obsloužit až 16 připojených kamer; tedy 2 osazené PCI karty NV800x v jednom počítači. V režimu hlídání objektu je velmi vhodné použít funkci motion detection (detekce změn-pohybu v obraze). Nahrávání je spuštěno pouze při zaznamenání pohybu v obraze, což šetří místo na paměťových médiích a čas obsluhy při dohledání událostí.

Mezi hlavní možnosti obslužného sw patří:

  • zobrazuje obraz z přijímaných kamer na monitoru PC dle přání uživatele: obraz z jedné kamery přes celou obrazovku, obraz všech kamer najednou (mozaika) nebo postupné přepínání mezi obrazy ve zvolených intervalech.
  • umí ukládat snímky z libovolné kamery připojené ke kartě jako JPG soubor ve zvolených intervalech pro každý zdroj signálu zvlášť. Obrázek je uložen s časovou informací.
  • ukládá videosekvence AVI z kteréhokoli zdroje signálu (současně z libovolného počtu připojených zdrojů signálu) v kodeku H.264 (MPEG-4 AVC), vynikající vysokým stupněm komprese.
  • umožňuje nastavit „hlídání“ pohybu ve stojícím obraze. Uživatel si definuje v obraze oblasti, ve kterých nesmí dojít ke změnám (pohybu). V momentě, kdy je detekován pohyb je vyhlášen alarm a začíná nahrávání videa či uložení obrázku z dané kamery. Pro každou kameru si zvlášť můžete zvolit oblasti hlídání. Vybraná plocha navíc nemusí být souvislá.
  • velký důraz je kladen na přístup k informacím pomocí internetu či intranetu. Systém tak může běžet na dedikovanem serveru bez monitoru a celou správu můžete provádět síťově.

Zdroje videosignálu se připojují pomocí konektorů BNC. Dodané CD obsahuje ovladače, programové vybavení dohledového a nahrávacího centra a instalaci modulu dálkové správy po síti.

Cena: 4.000 Kč