Bezdrátový magnetický dveřní senzor WM01

Wireless dveřní spínač pro detekci otevření dveří nebo oken spolupracuje se zabezpečovacími ústřednami z naší nabídky. Napájení zajišťuje 12V alkalická baterie typu 23A. Vzhledem k velmi nízkému odběru v klidovém stavu (11-15uA) vydrží baterie extrémně dlouhou dobu; výdrž baterie je spíše určen počtem otevření hlídaných dveří či oken.

K signalizování stavu otevření dveří dochází tehdy, když se magnet vzdálí od jednotky vysílače dále než cca 2 cm. Tehndy dojde k rozpojení jazýčkového relé a rádiovému odvysílání adresy a dat čidla na modulační frekvenci 433 MHz. Montáž se provádí přilepením senzoru a magnetu na dveře a zárubně. Je lhostejno jeslti umísíte magnet a dveře nebo budete instalovat na dveře jednotku vysílače. Pro přilepení jsou přiloženy dva pruhy oboustranné samolepící pásky. Počet čidel užívaných v jednom objektu je prakticky neomezený, protože každé vysílá unikatní adresu.

Při poplachovém stavu při rozepnutí kontaktů dveřního spínače je na chvíli rozsvícena kontrolní LED na čele vysílací jednotky. Pokud se stav baterie přiblíží hrnici, kdy je nutné ji vyměnit, budete upozorněni rozsvícením druhé LED umístěné pod kontrolní diodou.

Technické parametry:

 • Bezdrátová detekce otevřených dveří
 • napájení: 12V – 8,4V (interní baterie)
 • statický odběr: 11–15μA
 • odběr při vysílání: 12–15mA
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: −10°C – +40°C
 • Bezdrátové infra pohybové čidlo

Cena: 350kč


Bezdratové pohybové čidlo WPI01

Wireless pohybový snímač napájený z baterie je osazen pasivním infračerveným senzorem PIR. Modul je vhodný ke všem bezdrátovým poplachovým ústřednám z naší nabídky. Komunikace čidlo - ústředna probíhá ve frekvenčním pásmu 433 MHz. Jelikož je celý systém napájen z 9V baterie (standard 6F22) byl při návrhu elektronických obvodů kladen důraz na nízkou spotřebu; ta nepřesahuje v klidovém režimu 30uA, což zaručí překvapivě dlouhou výdrž baterie. V režimu alarmu, kdy je rádiově vysílán poplašný signál se odběr pohybuje mezi 12-15mA. Výdrž baterie bude tedy dána počtem vyvolaných poplachů během času, kdy bude systém odkódován (např. pohyb osazenstva nebo zákazníků v kanceláři v době otvírací doby). Pokud napětí na svorkách baterie klesna na mez, při které je nutné ji vyměnit, bude tento stav indikován rosvícením LED pod bílou čelní čočkou.

Prostorová charakteristika snímání vyhoví pro většinu běžných prostor. Záběr čidla činí 110° horizontálně a 60° vertikálně. Dosah snímače se dá nastavit ve 3 krocích na 5m, 10m a 15m pomocí jumperu na základové desce. Identifikace pohybující se osoby je indikována červenou LED čelní straně čidla.

V jednom objektu můžete použít prakticky neomezené množství čidel protože každé má nastavenu jinou adresu. Ohled musíte brát pouze na omezený dosah čidel; v případě rozlehlejších prostor musí být centrální jednotka situována doprostřed topologie, aby byla vzdálenost k jednotlivým čidlům co nejkratší. Dosah ve vnitřních prostorách záleží na konstrukci budovy.

V balení naleznete kloubový držák, který se pomocí dvou vrutů připevní na zeď. Na kulový kloub se poté nasadí čidlo; natáčením si jej nastavíte do optimální pozice. Baterie je součástí balení.

Technické parametry:

 • napájení: 9V – 7,2V (interní baterie 6F22)
 • statický odběr: 11–30μA
 • odběr při vysílání/poplachu: 12–20mA
 • dosah PIR čidla: 5 – 15m (nastavitelná)
 • úhel snímání: 110°horizontálně, 60°vertikálně
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: −10°C – +40°C

Cena: 400kč


Ionizační bezdrátový detektor kouře WK01

Čidlo sloužící jako požární hlásič určené do prostor, kde není nutné volit optickou metodu detekce kouře. Ionizační čidla reagují i na nízké koncentrace spalin a jejich nasazení například v kotelnách a garážích by vedlo k vyvolání falešných poplachů kdykoli otevřete dvířka kotle na tuhá paliva nebo nastartujete automobil – Pro tyto aplikace je nutné použít optickou metodu; zejména tam, kde se mohou vznítit materiály vydávající při hoření dostatek kouře. V ostatních místnostech nebo objektech jako jsou obytné prostory, zejména místnosti určené ke spaní, doporučujeme použít snímače ionizační. Ionizační technologie navíc detekuje kromě kouře i spaliny vznikající při hoření, které nutně nemusí mít povahu kouře (budou bezbarvé a nebudou měnit optickou prostupnöst prostředí jako kouř). Pro prostory, ve kterých může dojít ke vznícení hořlavin které při hoření produkují minimum kouře (kapalné hořlaviny – benzin, líh, ředidla) a fáze rozhoření je navíc velmi krátká jsou rovněž vhodná čidla ionizační.

Celý detekční systém je napájen 9V baterií a je možné jej připojit k jakémukoli bezdrátovému systému elektronické signalzace – zabezpečovací ústředně z naší nabídky. Požární poplach je indikován akusticky a opticky (červená LED). Pro pravidelnou kontrolu funkčnosti detektoru slouží tlačítko.

Při párování detektoru kouře WK01 s ústřednou musíte přidržet test tlačítko na senzoru tak dlouho, dokud se nespustí siréna; teprve tehdy se odvysílá kód poplachu. Tlačítko tedy nestačí pouze krátce zmáčknout a počkat na bliknutí LED. Informace o procesu najdete v manuálu k bezdrátové elektronické ústředně GSM Inteligent alarm system.

Technické parametry:

 • napájení: 9V baterie
 • odběr při provozu: 10μA
 • odběr při alarmu: 30mA
 • hlasitost sirény: 70dB
 • pracovní teplota: −10 až +40°
 • testovací tlačítko: ano
 • frekvenční pásmo rádiového přenosu: 433MHz
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • rozměry: průměr 107mm × 38mm

Cena: 350kč


Fotoelektrický bezdrátový/drátový detektor kouře s teplotním čidlem WKT02

Čidlo sloužící jako požární hlásič určené všude tam, kde není možné použít ionizační detektory kouře. K včasnému odhalení vznikajícího ohně přispívá teplotní snímač, který slouží k odhalení nárustu teploty v hlídané místnosti. Teplotní senzor může v jistých případech zaregistrovat požár i před jeho vznikem v důsledku poruchy či havárie, v jejichž důsledku se prudce začne zvyšovat teplota. Teplota pro vyhlášení poplachu je možné nastavit dle normální teploty ve sledované místnosti až do 58°C.

Ionizační čidla reagují i na nízké koncentrace spalin a jejich nasazení například v kotelnách a garážích by vedlo k vyvolání falešných poplachů kdykoli otevřete dvířka kotle na tuhá paliva nebo nastartujete automobil. Právě pro tyto aplikace je vhodná optická metoda; zejména tam, kde se mohou vznítit materiály vydávající při hoření dostatek kouře. K tomu dochází ponejvíce při začátku hoření při doutnání takových materiálů jako je papír, dřevo, piliny, textilie apod. Díky tomu má optický kouřový senzor možnost odhalit již počátky hoření a včasnou signalizací zabránít rozšíření požáru. Pro prostory, ve kterých může dojít ke vznícení hořlavin které při hoření produkují minimum kouře (kapalné hořlaviny – benzin, líh, ředidla) a fáze rozhoření je navíc velmi krátká jsou naopak vhodná čidla ionizační.

Celý detekční systém je napájen 12V a navíc záložní 9V baterií uvnitř; při výpadku napájecího napětí bude systém napájen z baterie bez omezení funkčnosti. Je možné jej připojit k jakémukoli centrálnímu systému elektronické signalzace – zabezpečovací ústředně. Požární poplach je indikován akusticky sirémou, opticky (červená LED) a také sepnutím výstupních svorek pomocí relé. Pro pravidelnou kontrolu funkčnosti detektoru slouží tlačítko uprostřed.

Při párování detektoru kouře WKt02 s ústřednou musíte přidržet test tlačítko na senzoru tak dlouho, dokud se nespustí siréna; teprve tehdy se odvysílá kód poplachu. Tlačítko tedy nestačí pouze krátce zmáčknout a počkat na bliknutí LED. Informace o procesu najdete v manuálu k bezdrátové elektronické ústředně GSM Inteligent alarm system. Druhou možností je nastavit wireless adresu zařízení pomocí jumperů. Navíc je samozřejmě možné připojit detektor k jakékoli ústředně drátově – k dispozici jsou NC i NO výstupy.

Technické parametry:

 • napájení: 12V plus záložní 9V baterie 6F22
 • hlídání teploty: nastavitelné do 58°C
 • odběr při provozu: <10uA
 • odběr při alarmu: 30mA
 • hlasitost sirény: 85dB (3m)
 • pracovní teplota: −10°C až +65°C
 • testovací tlačítko: ano
 • frekvenční pásmo rádiového přenosu: 433MHz
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • připojení také pomocí drátů: NC, NO
 • rozměry: průměr 110mm × 40mm

Cena: 550Kč


Bezdrátový dálkový ovladač k GSM intelligent alarm systému

Přídavný/rezervní modul rádiového dálkového ovládání k zabezpečovacímu systému. Standardně se v sadě s poplašnou ústřednou dodávají dva DO. Pokud potřebujete využívat více dálkových ovladačů (například více osob využívajících zabezpečených prostor) nebo chcete mít jeden v rezervě, přikoupíte si potřebný počet těchto ovladačů a poté je spárujete se svou ústřednou. Bez přiřazení ke konkrétní centrální jednotce alarmu není ovladač samozřejmě použitelný pro ovládání žádného alarmu. Naopak po přiřazení k vaší jednotce bude použitelný pro ovládání pouze této stanice.

K ovládání máte na DO celkem tři tlačítka: ARM/DISARM a PANIC. Pomocí ARM uzamknete hlídaný objekt a uvedete ústřednu do stavu pohotovosti. DISARM slouží k odemčení objektu tedy k zastavení hlídání všech zón. Tlačítkem PANIC vyvoláte okamžitý poplach nezávisle na tom, v jakém stavu se systém momentálně nachází – může se stát, že nastane situace, kdy se to bude hodit…

Ovladač je kostruován jako klíčenka – je možné ji připnout na svazek klíčů. Posuvný kryt tlačítek tvoří spolehlivou ochranu před jejich nechtěným stiskem. Pro napájení je využita 12V alkalická baterie 23A. Odběr klíčenky v klidovém stavu je nulový, takže vám baterie vydrží opravdu dlouho; stejně dlouho jak jste zvyklí u centrálního zamykání automobilu.

Technické parametry:

 • Digitální rádiové centrální zamykání/odmykání zabezpečeného objektu
 • napájení: 12V – 8,4V (interní baterie typ23A 12V)
 • statický odběr: 0 A
 • odběr při vysílání: 12–15mA
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: −10°C – +40°C

Cena: 300kč


Bezdrátový DO k GSM smart a superior alarm systému

Přídavný/rezervní modul rádiového dálkového ovládání k zabezpečovacímu systému typu smart a superior. Standardně se v sadě s poplašnou ústřednou dodávají dva DO. Pokud potřebujete využívat více dálkových ovladačů (například více osob využívajících zabezpečených prostor) nebo chcete mít jeden v rezervě, přikoupíte si potřebný počet těchto ovladačů a poté je spárujete se svou ústřednou popřípadě nastavíte hw adresu pomocí proletování patřičných plošek na plošném spoji vysílače. Bez přiřazení ke konkrétní centrální jednotce alarmu není ovladač samozřejmě použitelný pro ovládání žádného alarmu. Naopak po přiřazení k vaší jednotce nebo nastavení stejné adresy jako mají vaše ostatní ovladače bude použitelný pro ovládání pouze této stanice.

K ovládání máte na DO celkem čtyři tlačítka (ovladač není kompatibilní s třítlačítkovou verzí pro intelligent alarm): ARM, částečný ARM (uzamčení definované části hlídaného prostoru), DISARM a PANIC. Pomocí ARM uzamknete hlídaný objekt a uvedete ústřednu do stavu pohotovosti. Partial ARM (částečný) uzamkne pouze vybrané zóny. DISARM slouží k odemčení objektu tedy k zastavení hlídání všech zón. Tlačítkem PANIC vyvoláte okamžitý poplach nezávisle na tom, v jakém stavu se systém momentálně nachází – může se stát, že nastane situace, kdy se to bude hodit…

Ovladač je kostruován jako klíčenka – je možné ji připnout na svazek klíčů. Pro napájení je využita 12V alkalická baterie 27A. Odběr klíčenky v klidovém stavu je nulový, takže vám baterie vydrží opravdu dlouho; stejně dlouho jak jste zvyklí u centrálního zamykání automobilu.

Technické parametry:

 • Digitální rádiové centrální zamykání/odmykání zabezpečeného objektu
 • napájení: 12V – 8,4V (interní baterie 27A)
 • statický odběr: 0
 • odběr při vysílání: 12–15mA
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 50m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: -10°C – 40°C
 • rozměry: 58 × 31 × 12 mm

Cena: 300Kč