Zabezpečovací zařízení GSM Smart alarm system

Elektronické bezdrátové poplašné zařízení s modulem GSM a rádiovým modulem pro komunikaci s wireless čidly dodávané jako sada obsahující jedno bezdrátové čidlo pohybu (PIR senzor), jedno magnetické bezdrátové dveřní čidlo, dva dálkové ovladače pro aktivaci/deaktivaci a pro vyvolání poplachu (panic), sirénu a napájecí zdroj. K sadě je možné dodat jakékoli bezdrátové čidlo z naší nabídky, popřípadě jinou nebo dodatečnou sirénu.

Hlavním rozdílem oproti stanici GSM Inteligent alarm systém je přítomnost barevného LCD, na kterém je podstatně detailněji zobrazován aktuální stav systému a také reálný čas. Funkce data a hodin představuje druhý podstatný rozdíl ve funkcích; následuje možnost připojit externí mikrofon, ovládání systému pomocí klávesnice, automatické hlášení výpadku napájecího napětí, částečné armování objektu a rozlišování typu poplachu (požární, SOS, výpadek proudu a regulérní alarm).

Alarm je osazen GSM modemem Wavecom 900MHz/1800MHz pro hlášení poplachových zpráv a dálkovou správu. K ústředně je možné připojit prakticky neomezený počet bezdrátových čidel – PIR detektory pohybu, čidla úniku plynu, detektory kouře nebo dveřní kontakty. Ústředna nedisponuje drátovými okruhy; všechna čidla komunikují bezdrátově a uživatel si může nastavit 8 bezdrátových nezávislých okruhů změnami adres senzorů. Tři zóny navíc jsou vyhrazeny pro okruhy detektorů kouře, čidla úniku plynů a tlačítek PANIC (k okamžitému vyvolání poplachového stavu). Při poplachu je pak název narušené zóny zasílán v SMS. Díky zónám je možné využít funkce částečného armování (tedy uzamčení pouze nastavených zón namísto hlídání všech). V objektu si takto můžete definovat zóny hlídané v denním režimu a po odchodu zamknout všechny zóny.

Alarm je vybaven kromě záložního NiMH akumulátoru také obvodem reálného času s vlastní záložní baterií. Této funkce můžete využít pro automatické armování/ odarmování/ parciální armování systému ve stanovený čas. Při vyvolání alarmu systém okamžitě začíná zasílat SMS s informací o typu poplachu a jménem narušené zóny. Současně stanice volá na nastavená čísla; pokud v této chvíli odpovíte na volání, můžete díky vestavěnému mikrofonu v šasi zařízení poslouchat co se děje v hlídaném objektu. Je možné připojit až 2 externí mikrofony a snímat s nimi i další místnosti kromě té, ve které je systém nainstalován.

Všechny důležité události je systém schopen automaticky hlásit pomocí SMS. Zejména se jedná o armování/ odarmování a výpadek externího napájecího napětí. V rámci dálkové správy alarmu se můžete na stav armování i napájení dotázat rovněž pomocí SMS z jakéhokoli mobilního telefonního čísla. Komunikace s ústřednou je podmíněna znalostí platného hesla a pochopitelně telefonního čísla stanice. Pokud máte pomocí Smart alarmu zajištěno více objektů, pak se při poplachových stavech budou hlásit v SMS svým nastaveným identifikačním číslem.

Bezdrátový dálkový ovladač zajišťuje čtyři funkce: uzamčení objektu (armování, zakódování), odemčení objektu (odarmování, odkódování), částečné uzamčení objektu a tlačítko panic pro okamžité spuštění alarmu bez ohledu na stav, v jakém se zabezpečovací systém nachází (můžete využít např. při přepadení prodejny) . Jestliže potřebujete dálkových ovladačů používat více, jednoduše jejich adresy bezdrátově načtete do stanice. Stejně se dají registrovat další bezdrátové senzory jako je detektor kouře, detektor plynu (únik zemního plynu – metanu), panic tlačítka atd. V sadě naleznete rovněž wireless PIR detektor i s baterií a wireless magnetický dveřní spínač také s baterií.

Pro připojení dalších bezdrátových snímačů je nutné je fyzicky nakonfigurovat s pomocí jumperů dle jedinečné bezdrátové adresy zabezpečovací stanice. Dle libosti můžete využívat prakticky neomezené množství dálkových ovladačů či PIR nebo požárních čidel. Jediným limitujícím faktorem je rozlehlost objektu respektive dosah rádiových vysílačů čidel.

Celý zabezpečovací set obsahuje:

 • 1 × hlavní jednotka s GSM modulem
 • 1 × bezdrátové infračervené čidlo pohybu
 • 1 × bezdrátový snímač otevření dveří
 • 2 × bezdrátový dálkový ovladač
 • 1 × externí siréna

Technické parametry:

Hlavní stanice zabezpečovacího systému
 • napájení: 12V/1A (adaptér 230V/50Hz)
 • příkon: 1W (při zasílání zpráv nebo volání)
 • pracovní teplota: −20°C až 60°C
 • podporované pásma GSM: 900/1800
 • frekvenční pásmo pro přenos informací z čidel: 433,92MHz
 • modulace: ASK
 • maximální počet připojených bezdrátových čidel: 28
 • siréna: >110dB
 • záložní akumulátor: NiMH 8,4V (záloha minimálně 15 hodin)
 • rozměry: 160 × 113 × 38 mm
 • hmotnost: 0,5 kg
 • typická odezva alarmu: přednastavený telefon zvoní za méně než 8 sekund
Bezdrátová detekce otevření dveří
 • napájení: 12V – 8,4V (interní baterie)
 • statický odběr: 11–15μA
 • odběr při vysílání: 12–15mA
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: −10°C – 40°C
 • rozměry: 35 × 72 × 16 mm
Bezdrátové infra pohybové čidlo
 • napájení: 9V – 7,2V (interní baterie)
 • statický odběr: 11–30μA
 • odběr při vysílání: 12–20mA
 • dosah snímače: 5 – 15m
 • úhel snímání: 110°horizontálně, 60°vertikálně
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: −10°C – 40°C
 • rozměry: 60 × 105 × 45 mm
Bezdrátové DO
 • napájení: 12V – 8,4V (interní baterie)
 • statický odběr: 0
 • odběr při vysílání: 12–15mA
 • modulační frekvence: 433,92 ±0,2MHz
 • čas vysílání: T>1s
 • dosah vysílače: 80m bez překážek mezi vysílačem a přijímačem
 • pracovní teplota: −10°C – 40°C
 • rozměry: 58 × 38 × 15 m

Prodej ukončen. Nahrazeno zabezpečovacím zařízením GSM GSM Smart Evo.


Návod k obsluze a instalaci

Instalace:

Před montáží alarmu vložte do slotu na základové desce zabezpečovacího systému SIM kartu. Přístup ke kartě zajišťuje výřez ve spodní části přístroje. Neopomeňte řádně zaaretovat dvířka slotu, aby nedošlo k samovolnému uvolnění karty. Ujistěte se, že SIM je platná a má dostatek kreditu; musí se jednat o kartu operátora, který má v dané oblasti dostatečný signál.

Připojte napájecí adaptér do zdířky označené „Power“ (nezaměňte prosím se zdířkou „Siren“) a zapněte systém přepnutím vypínače do polohy „ON“. Ústředna automaticky vyhledá síť GSM a do 25 sekund se do ní přihlásí. Ihned poté se podsvítí displej, zobrazí čas a stav zařízení – signál GSM, stav napájení, armováno, odarmováno, částečně zaarmováno apod. Pokud je externí napájení připojeno, bude LCD stále podsvětlen. V případě výpadku napájení bude po každém nastavení automaticky zhasnut, aby se ušetřila energie akumulátorů.

Odarmujte stanici stiskem tlačítka se zeleným odemčeným zámkem a poté připojte sirénu do zdířky „Siren“. Plně vysuňte anténu pro příjem signálu bezdrátových čidel a zorientujte ji tak, aby byla svisle bez ohledu na polohu stanice.

Nastavení systému

Poznámka: při nastavování pomocí klávesnice musí při každém zmáčknutí tlačítka zaznít krátký tón jako potvrzení stisku. Pokud jej neuslyšíte, stiskněte tlačítko ještě jednou. Při chybném zadání smažete napsaná čísla pomocí stisku „CLS“.

Jednotlivé symboly na displeji a jejich význam.

Nastavení přes klávesnici

Přihlášení k systému – ověření hesla

Poznámka: výchozí heslo nastavené výrobcem je: 1234

Stiskněte tlačítko „SET“, zadejte čtyřmístné heslo a následně tlačítko „OK“. Pokud je heslo v pořádku, uslyšíte dvě pípnutí a na LCD se objeví „SET“ a „SMS“. Po takovémto úspěšném přihlášení bude systém přijímat vaše příkazy popsané níže.

Nastavení, změna či vymazání čísel pro zasílání SMS

Pro uložení nebo změnu telefonních čísel k zasílání SMS s poplachovými stavy se nejprve přihlaste s platným heslem (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET SMS“. Nyní zadejte cifru, která určí pořadí zadávaného telefonního čísla (1, 2, 3) a následně telefonní číslo samotné a „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím. Takto můžete uložit celkem tři čísla pro zasílání SMS.

Příklad: uložení tel čísla 123 44 55 66 na pozici 1: zadáte 1123445566 „OK“

Poznámka: pozice pro SMS může být pouze 1 až 3. Na číslo uložené na pozici 1 se posílá SMS jako první.

K smazání čísla na konkrétní pozici postupujte stejně jako výše, ale zcela vynechte telefonní číslo; zadáte pouze pozici a „OK“.

Nastavení, změna či vymazání čísel pro volání při poplachu

Pro uložení nebo změnu telefonních na které se volá při poplachu se nejprve přihlaste s platným heslem (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET, TEL“. Nyní zadejte cifru která určí pořadí zadávaného telefonního čísla (4, 5, 6) a následně telefonní číslo samotné a „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím. Takto můžete uložit celkem tři čísla pro volání.

Příklad: uložení tel čísla 123 44 55 66 na první pozici pro volání: zadáte 4123445566 „OK“

Poznámka: pozice pro volání může být pouze 4 až 6. Na číslo uložené na pozici 4 volá systém nejdříve.

K smazání čísla na konkrétní pozici postupujte stejně jako výše, ale zcela vynechte telefonní číslo; zadáte pouze pozici a „OK“.

Změna hesla pro ovládání zabezpečovacího zařízení

Pro změnu hesla se nejprve přihlaste s aktuálním platným heslem (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET, PAS“. Nyní zadejte 7 a poté nové čtyřmístné heslo a „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím.

Změna identifikačního čísla ústředny

Pro změnu ID zabezpečovacího zařízení se nejprve přihlaste platným heslem (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET, ID“. Nyní zadejte 0 a poté nové šestimístné ID číslo a „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím.

Nastavení typů 8 bezdrátových zón

Pro nastavení typů jednotlivých zón se nejprve přihlaste platným heslem (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté zadejte „#“ a následně čísla zón, které budou zahrnuty pro částečné armování. Po zadání všech vámi požadovaných zón stiskněte „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím. Takto zadané zóny budou hlídány i při částečném armování (funkce se aktivuje tlačítkem se znakem žlutého domečku). Ostatní zóny budou hlídány pouze při celkovém zaarmování (tlačítko červeného zamčeného zámku); v tomto režimu jsou samozřejmě hlídány všechny místnosti.

Nastavení data a času

Pro nastavení nebo změnu času se nejprve přihlaste s platným heslem (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET“ a symbol hodin. Nyní zadejte 8 a rok/měsíc/den/hodinu/minutu/sekundu (každý údaj dvěma ciframi) a „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím.

Nastavení/zrušení automatického armování/odarmování/částečného armování

Nastavení času automatického armování:

Zaarmujte stanici tlačítkem ARM (červený zámek) a zadejte heslo (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET“ a symbol hodin. Nyní namačkejte * a hodinu/minutu (každý údaj musí mít 2 číslice) následovaný „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím. Pro zrušení automatického armování použijte při zadání čas 99:99 (tedy *9999 a OK).

Nastavení času automatického částečného armování:

Zaarmujte stanici tlačítkem částečného armování (žlutý domeček) a zadejte heslo (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET“ a symbol hodin. Nyní namačkejte * a hodinu/minutu (každý údaj musí mít 2 číslice) následovaný „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím. Pro zrušení automatického částečného armování použijte při zadání čas 99:99 (tedy *9999 a OK).

Nastavení času automatického armování:

Odarmujte stanici tlačítkem DISARM (zelený zámek) a zadejte heslo (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET“ a symbol hodin. Nyní namačkejte * a hodinu/minutu (každý údaj musí mít 2 číslice) následovaný „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím. Pro zrušení automatického odarmování použijte při zadání čas 99:99 (tedy *9999 a OK).

Povolení/zakázání zasílání SMS o zaarmování/odarmování systému

Stanice je schopna poslat SMS s informací kdykoli bude zabezpečovací zařízení armováno nebo odarmováno pomocí klávesnice nebo dálkovým ovladačem. Zadejte heslo (viz. přihlášení k systému – ověření hesla). Poté mačkejte „SET“ až se na LCD zobrazí „SET SMS“ a zadejte 9 a „OK“. Úspěšné zadání bude potvrzeno dvojím pípnutím.

Ukončení nastavování

Po jakékoli operaci nastavování stiskněte tlačítko „ESC“, pokus si nepřejete učinit další nastavení jiných parametrů. Pokud neprovedete do 15 sekund od poslední operace, bude režim nastavování ukončen automaticky a pro následný vstup bude nutné opět zadat heslo.

Indikace alarmu

Při vyvolání poplachu z kteréhokoli čidla bude na displeji zobrazen typ poplachu:

 • P – výpadek externího napájecího napětí (Power)
 • E – SOS alarm; poplach vyvolaný tlačítkem PANIC (Emergency)
 • F – alarm vyhlášený některým z požárních čidel (Fire)
 • 1-8 – cifry zobrazí čísla narušených zón

Navíc budou vysvíceny symboly „blesk“, „SMS“, „TEL“ indikující stav vyhlášení poplachu, zasílání SMS a volání na přednastavená čísla. Siréna bude spuštěna po dobu 90 sekund od narušení.

Dálková správa stanice pomocí SMS

Nastavení telefonních čísel pro zasílání SMS při poplachu

Zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „DD“, pozici, mobilní tel. číslo. Pozice musí být v rozmezí 1 – 3.

Příklad: uložení tel čísla 123 44 55 66 na pozici 1 (heslo stanice je 1234): odeslat SMS: 1234DD1123445566

Nastavení telefonních čísel pro automatické vytáčení při poplachu

Zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „DD“, pozici, mobilní tel. číslo. Pozice musí být v rozmezí 4 – 6.

Smazání uložených čísel pro volání nebo zasílání zpráv

Zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „DD“, pozici. Pozice zadejte v rozmezí 1 – 6; první 3 čísla jsou pro zasílání SMS, další pro volání.

Změna hesla zabezpečovacího zařízení

Zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „DD7“, nové čtyřmístné heslo.

Příklad: změna hesla z „1234“ na „5678“: odeslat SMS: 1234DD75678

Armování nebo odarmování objektu pomocí SMS

Zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „A1“ pro zaarmování – uzamčení objektu nebo „A2“ pro odarmování (odemčení) objektu.

Příklad: zamknout objekt (heslo stanice je 1234) - odeslat SMS: 1234A1 odemknout objekt - odeslat SMS: 1234A2

Změna pojmenování jednotlivých zón

Zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „DM“, číslo zóny (vždy dvě cifry), jméno zóny (max. 23 znaků). Číslo zóny bude v rozmezí 01 – 08. Po přijetí SMS systém změní název zóny a zašle SMS s potvrzením o změně a novým názvem zóny.

Příklad: pojmenování zóny 6 jako „PIR čidlo ložnice“ (heslo stanice je 1234): odeslat SMS: 1234DM06PIR cidlo loznice

Zjištění stavu systému – armováno/ odarmováno

Pro zjištění aktuálního stavu zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „W1“ (příklad: 1234W1). Odpovědí ústředny bude SMS se stavem arm/disarm.

Zjištění stavu externího napájení – v pořádku / provoz z baterií

Pro zjištění aktuálního stavu napájení zašlete na telefonní číslo zabezpečovací ústředny SMS ve tvaru: čtyřmístné heslo, „W2“ (příklad: 1234W2). Odpovědí ústředny bude SMS popisující stav napájení.

Obsluha zabezpečovacího zařízení

Armování systému (uzamčení objektu) můžete provést stiskem tlačítka červeného zámečku na klávesnici; v tom případě máte 30 sekund na opuštění objektu. Po tom to časovém intervalu bude signál z čidel již vyhodnocen jako narušení. Pro uzamčení objektu dálkovým ovladačem zmáčkněte fialové tlačítko na DO. Po stisku běží stejný časový interval jako v případě zamčení z klávesnice, máte jej možnost ale vynechat následným stiskem tlačítka s bleskem; v tom případě začne systém hlídat okamžitě.

Částečné uzamčení hlídaného objektu (partial arm) provedete zcela stejně jako armování s tím rozdílem, že budete mačkat tlačítka se symbolem domečku (jak na klávesnici stanice, tak na DO).

Odemčení objektu (odarmování, disarm) stačí stisknout tlačítko se zeleným zámečkem na klávesnici nebo stejný symbol na DO.

SOS alarm (funkce PANIC; použijte v nouzi – při přepadení nebo například při náhlých zdravotních problémech kdy potřebujete upozornit kohokoli z interesovaných) se vyvolá pouze z DO stiskem tlačítka s bleskem. Ze SMS odesílaných stanicí bude samozřejmě patrné o jaký typ poplachu jde a příjemce může podle toho může reagovat.

Poznámka: jakákoli z popsaných funkcí kromě SOS alarmu musí být zabezpečovací ústřednou potvrzena pípnutím resp. odblokování je potvrzeno dvěma pípnutími. Jedná se o důležitou zpětnou vazbu pro obsluhu. Pokud pípnutí neuslyšíte, opakujte prosím odeslání patřičného příkazu. Během 30 sekundového časového intervalu pro opuštění objektu bude symbol symbol ARM na LCD blikat. Od momentu, kdy trvale svítí, je objekt hlídán.

Výpadek napájecího napětí

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k přerušení externího napájení (zejména z důvodu výpadu sítě 230V/50Hz) na více než 2 sekundy, bude okamžitě vyhlášen poplach. V odesílaných SMS bude jako důvod poplachu uveden výpadek napájení („External power failure“). Rovněž budou prozváněna 3 přednastavená čísla. Od chvíle výpadku bude ústředna pokračovat bez jakýchkoli omezení v hlídání objektu v režimu bateriového provozu a případné narušení bude avizováno standardními postupy včetně rozezvučení sirény. Na baterie vydrží systém v provozu minimálně 15 hodin; typicky 24 hodin. Po obnovení napájení systém zašle SMS „External power OK“.

Vyhlášení poplachu

Pokud jakékoli čidlo zachytí pohyb v objektu, popřípadě je zachycen jiný podnět (požární čidlo, kouřové čidlo…), dochází k okamžitému rozeznění sirény. Siréna bude znít po dobu 90 sekund. Ve stejném čase jako je zapnuta siréna začíná ústředna rozesílat SMS a volat na 3 nastavená čísla (postupně). SMS obsahují informaci o typu poplachu a pojmenování narušené zóny.

Pokud zvednete volání v době poplachu, můžete monitorovat zvuky v okolí ústředny snímané buď interním nebo připojeným externím mikrofonem. Jestliže na volání ústředny není odpovídáno zvednutím hovoru, budou čísla prozváněny znovu celkem 3x.

Stav poplachu je možné ukončit buďto přímo v objektu stiskem tlačítka zeleného zámečku nebo dálkovou správou pomocí SMS (viz. Armování nebo odarmování objektu pomocí SMS).

Nastavování fyzických adres připojených bezdrátových zařízení a nastavení čísla zón

Na štítku vespod stanice je uvedena bezdrátová adresa (Wireless add: ). Všechna čidla, se kterýma má stanice komunikovat, musí mít nastavenu stejnou adresu. Následující tabulka ukazuje jak nastavení provést pomocí jumperů (po otevření čidla budou přístupné). Každé připojené čidlo můžete pomocí jumperů zařadit do jedné z 8 bezdrátových zón dle potřeby. Nedoporučujeme měnit nastavení čísla zóny (D0-D3) u detektorů kouře a požárních čidel.

A0 - A7, Wireless adresa ze štítku přístrojeD0D1D2D3
dálkový ovladačA0-A7 stejná adresa jakou naleznete na štítku ústředny (Wireless add:)NCNCNCNC
PIR čidla, magnetické dveřní čidla atd.zóna 11110
zóna 21001
zóna 30101
zóna 41101
zóna 50011
zóna 61011
zóna 70111
zóna 81111
Detektor kouře0110
Detektor plynu0110
SOS tlačítko0001
„1“úroveň High - H
„0“úroveň Low - L
„2“jumper nepřipojen
„NC“nenastavuje se