.: STUmobil : Zabezpečovací zařízení : Rotátory pro kamery :.
 


Outdoor digitálně ovládaný 3D rotátor PTS-07WA

Robustní venkovní housing pro kameru vybavený sofistikovaným digitálním řídícím systémem určený k montáži na strop. Elektronika ovládá synchronní motory dle povelů z PC nebo dohledového zařízení a otáčí kameru kolem horizontální i vertikální osy. Navíc zpracovává i povely pro změnu ohniska, ostření a nastavení clony. Rozsah otáčení kolem svislé osy je 350° a je vymezen dvěma dorazovými kolíčky, kterými můžete v případě nutnosti omezit rozsah a nastavit krajní polohy; při jejím dosažení bude sepnut spínač a motor se automaticky zastaví. Kolem vodorovné osy může být kamera vychylována v rozsahu cca 170°.

Pro využití všech schopností systému doporučujeme osadit kameru s podporou elektronického ovládání zoomu, clony a ostření nebo objektiv, který tyto funkce podporuje. Kamera nemusí rozumnět digitálně zasílaným povelům po sběrnice RS-485, tuto funkci obstará řadič, který je součástí PTS-07WA. I když i takovou kameru můžete použít; z naší nabídky je vhodná "Kamera se zoom objektivem" nebo "CCD kamera JN2022N ve zkráceném housingu" spolu s objektivem "Zoom objektiv CS 6 - 36mm". S tímto objektivem můžete použít jakoukoli kameru s CS objímkou; je však třeba si uvědomit, že ve spojení s kamerou bude tvořit poněkud dlouhou sestavu a ta se vzhledem k zakrytované konstrukci PTS-07WA do ní nemusí vejít. Záměrně je tedy doporučována "CCD kamera JN2022N ve zkráceném housingu". Kamera popřípadě objektiv v sobě žádnou řídící elektroniku mít nemusí. Elektronika řadiče bude ovládat přímo servomotory objektivu.

Komunikace s řadičem probíhá po dvoudrátové rozhraní RS485. Rozhraní je navrženo pro komunikaci až na vzdálenost 1200m, takže délka vodičů k ovládacímu zařízení vás zcela určitě nebude omezovat. K tomu je možné na jednom okruhu RS485 komunikovat až s 255 zařízeními. Stačí jen přiřadit každému zařízení jinou 8-bitovou adresu - PTS-07WA samozřejmě takové nastavení umožňuje; adresa je volitelná pomocí switchů v rozsahu 0-63 (6 bitů). Obslužný program na PC pak může ovládat velké množství natáčených kamer a stačí k tomu jeden sériový port. Vám stačí při instalování kamer táhnout jen jeden kabel.

V neposlední řadě patří k přednosti systému jeho flexibilita daná podporou prakticky všech ovládacích protokolů, které jsou na trhu kamerových záznamových zařízení používány. Před uvedením do provozu stačí naswitchovat na jeden z používaných protokolů jednotlivých výrobců: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, PHILIPS, RM 110, CCR-20G (PICASO), HY ZR, KALATEL, KRE-301 (KODICOM), VICON, ORX-10, PANASONIC, PIH717 (LILIN), EASTERN. Podporované modulační rychlosti jsou 1200 až 9600 Bd. Propojení s PC (port RS232) realizujete pomocí ihterface "Převodník RS485 - RS232" z naší nabídky.

Technické specifikace:

 • Venkovní kamerový stropní rotátor
 • napájení: 24V AC, 2A
 • interní vývod napájení pro kameru: 12V DC, 2W
 • interní konektror pro kameru: BNC-M
 • otáčení: svislá osa, vertikální osa
 • ovládání kamery: ostření, zoom, clona
 • komunikace: linka RS-485
 • podporované protokoly: viz výše v textu
 • rozměry: viz obrázek
 • dodávka obsahuje zdroj i držák k našroubování na strop

Cena: 6.500 Kč


PTZ-9002 interface pro ovládání kamery přes sběrnici RS-485

Elektronický interface pro ovládání natačení kamery vlevo/vpravo, nahoru/dolů, ovládání změny ohniska, ostření a clony. Napětí pro servomotory natačející kameru je volitelné mezi 24V a 230V. Standardně je z bezpečnostních důvodů nastaveno 24V. Bez problémů můžete k PTZ-9002 připojit např. "Rotátor kamer PTS-306 (2D)" z naší nabídky. Napájení intertfejsu je přímo 230V/50Hz, pro napájení kamery je na svorkách desky k dispozici 12V.

Pro využití všech schopností (tedy kromě natáčení 3D) systému doporučujeme rotátor ovládaný PTZ osadit kamerou s podporou elektronického ovládání zoomu, clony a ostření nebo objektiv, který tyto funkce podporuje. Kamera nemusí rozumnět digitálně zasílaným povelům po sběrnice RS-485, tuto funkci obstará řadič PTZ-9002. I když i takovou kameru můžete použít; z naší nabídky je vhodná "Kamera se zoom objektivem" nebo jakákoli průmyslová kamera s objímkou CS spolu s objektivem "Zoom objektiv CS 6 - 36mm". Kamera popřípadě objektiv v sobě žádnou řídící elektroniku mít nemusí. Elektronika řadiče bude ovládat přímo servomotory objektivu.

Komunikace s řadičem probíhá po dvoudrátové rozhraní RS485. Rozhraní je navrženo pro komunikaci až na vzdálenost 1200m, takže délka vodičů k ovládacímu zařízení vás zcela určitě nebude omezovat. K tomu je možné na jednom okruhu RS485 komunikovat až s 255 zařízeními. Stačí jen přiřadit každému zařízení jinou 8-bitovou adresu - PTZ-9002 samozřejmě takové nastavení umožňuje; adresa je volitelná pomocí switchů v rozsahu 0-63 (6 bitů). Obslužný program na PC pak může ovládat velké množství natáčených kamer a stačí k tomu jeden sériový port. Vám stačí při instalování kamer táhnout jen jeden kabel.

V neposlední řadě patří k přednosti systému jeho flexibilita daná podporou prakticky všech ovládacích protokolů, které jsou na trhu kamerových záznamových zařízení používány. Před uvedením do provozu stačí naswitchovat na jeden z používaných protokolů jednotlivých výrobců: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, PHILIPS, RM 110, CCR-20G (PICASO), HY ZR, KALATEL, KRE-301 (KODICOM), VICON, ORX-10, PANASONIC, PIH717 (LILIN), EASTERN. Podporované modulační rychlosti jsou 1200 až 9600 Bd. Propojení s PC (port RS232) realizujete pomocí ihterface "Převodník RS485 - RS232" z naší nabídky.

Technické specifikace:

 • PTZ digitální dekodér RS-485
 • napájení: 230V/50Hz
 • interní vývod napájení pro kameru: 12V DC, 2W
 • řízení otáčení: svislá osa, vertikální osa
 • ovládání kamery: ostření, zoom, clona
 • komunikace: linka RS-485
 • podporované protokoly: viz výše v textu
 • rozměry: 220 x 150 x 50 mm

Cena: 1.100 Kč


Centrála pro řízení 5 kamer, typ 505

Systém centrálního řízení až pěti kamerových systémů instalovaných na otočných držácích. Podporovány jsou manuální i automatické funkce otáčení nahoru – dolů, ostření, zoom a zavření – otevření clony.

V manuálním režimu režimu pracujete s libovolnou z pěti kamer tím, že zamáčknete příslušné tlačítko s číslem kamery; ostatní budou pokračovat dále v automatickém módu. Po zvolení kamery zadáváte povely otočnému mechanizmu stiskem tlačítek UP – DOWn pro natáčení kamery nahoru – dolů; LEFT – RIGHT pro pohyb servopohonu ve směru horizontálním. Pokud je kamera průmyslové televize osazená na rotačním držáku vybavena optikou s proměnným ohniskem-zoomem, můžete ovládat zorný úhel pomocí tlačítek LENS-WIDE a zmáčknutím NEAR-FAR provést doostření optiky po změně ohniska.

Kteroukoli z těchto operací je možné provádět z jakoukoli z pěti kamer. Automatický program – automatický švenk kamer – máte možnost zapnout zcela nezávisle pro každou ovládanou kameru zvlášť. Z auto režimu je vyňata kamera, u které si zapnete manuální ovládání. K centrále připojíte až pět rotátorů Rotátor kamer PTS-306 (2D) nebo Rotátor kamer 3D z naší nabídky. Pokud instalujete kamery s proměnnou ohniskovou vzdáleností popř ostřením ovládaným servem, musíte ke každému rotátoru vyhradit čtyřžilový kabel navíc.

Technické parametry:

 • napájení: 230V/50Hz
 • připojení: 5 × rotátor (6 vodičů), 5 × řízení optiky (4 vodiče)
 • rozměry: 335mm × 190mm × 54mm

Cena: 1500 Kč