Převodník RS485 - RS232

Interface mezi průmyslovým rozhraním RS-485 a RS-232 užívaným v PC pro připojení periferií. Průmyslový komunikační standard RS 485 byl navržen k přenosu dat na velké vzdálenosti a do podmínek extrémního elektromagnetického rušení. S nástupujícím užívání technických zařízení pro zajištění chodu budov a rodinných domů (TZB - Technické Zajištění Budov) jako je zejména řízený systém vytápění, zónová regulace teploty, klimatizace a rekuperace je tohoto ověřeného standardu užíváno k přenosu informací i zde.

Většina těchto zařízení je vybavena obslužným programem na PC; převodník RS485-RS232 vám připojení zprostředkuje, neboť RS232 je standardní sériový komunikační standard známý jako „COM port“ a na PC je prezentován konektorem CANON DB9.

Technické parametry:
  • modulační rychlost: 300 – 115200bd
  • napájení: 5 – 12V
  • max. délka vedení RS485: 1200m
  • max. délka vedení RS232: 5m
  • pracovní teplota: 0°C – 70°C
  • rozměry: 95 × 33 × 17mm
Cena: 300 Kč