Detektor štěnic - RF detektor

Výrobce dodává zařízení ve dvou designových provedeních, která jsou co se týče všech rádiových a elektronických parametrů zcela shodná. Liší se pouze design housingu, který je v případě typu 1 (horní obrázek) plastový a u typu 2 (spodní obrázek) hliníkový. Parametry typu 1 a 2 se liší pouze v rozměrech krabičky. Rozměry obou provedení jsou popsány v tech. parametrech pod popsisem funkcí.

Technologie rádiového odposlouchávání se stává stále dostupnější; k mání jsou zejména jednoduché analogové systémy přenosu hlasu na frekvencích 1,2GHz a 2,4GHz s poměrně malým dosahem leč i jejich patřičné nasazení může bohužel přinést pachateli užitek. Miniaturizace těchto lowendových systémů pokročila tak daleko, že jsou schopné při velikosti 15 × 15 × 15 mm přenášet nejenom zvuk ale i barevný obraz z místa odposlechu. To vše při směšných cenách, které se navíc neustále řítí dolů a o dostupnosti vypoví fakt, že se tyto systémy nabízejí i v obyčejných nespecializovaných hypermarketech (jako dětské video chůvičky či jako zabezpečovací zařízení nebo dveřní videotelefony). Jako vhodná forma odposlechu se pro potenciální narušitele jeví zejména využití sítě GSM a upraveného mobilního telefonu; řeší to zejména problém s dosahem štěnice. Takovéto řešení navíc může pachateli napomáhat s právními otázkami činu při přistižení; zkrátka někde zapomněl telefon, moc mu chyběl a je rád, že se našel… Jako ochrana proti takovému typu odposlouchávacího zařízení samozřejmě může sloužit popisovaný RF detektor, který jej spolehlivě nalezne nebo máte možnost využít rušičky mobilních telefonů, kterých je v naší nabidce dostatek typů. Ty mají koneckonců poměrně široké frekvenční spektrum rušení a jsou schopny vyřadit z funkce i jiné typy štenic… Ovšem…

Všude tam, kde je provozování rušiček zakázáno a zejména tam, kde by se mohly vyskytovat sofistikovanější odposlouchávací zařízení, pracující ve zcela jiném pásmu než mobilní telefony (GSM, DCS, CDMA, UMTS) využijete detektor odposlouchávacích zařízení, tedy RF detektor.

Jakákoli štěnice bude nasbíraná data (zvuk popřípadě obraz) odesílat ve formě elektromagnetického vlnění. Vzhledem k tomu, že nikdy nebudeme znát typ použité technologie, musíme provádět detekci ve všech frekvenčních pásmech. Detektor odposlechu je vyvinut k tomu aby rozpoznal vysílání v pásmu 1MHz – 8000MHz; k naprosto spolehlivé detekci slouží v pásmu 25MHz – 6GHz. Tím jsou pokryty všechny technologie rádiového odposlechu, včetně těch nejmodernějších, používajících velmi sofistikované modulační techniky. Digitální štěnice mohou využívat velmi rychlý přenos a nebudou vysílat kontinuálně. Případně se bude jednat o analogovou štěnici využívající frequency hoping (ty může být velmi složité zarušit konvenčními rušičkami). Všechny tyto štěnice bude spolehlivě možné najít popisovaným hledačem stěnic. Slovem najít samozřejmě nerozumíme pouze říct -je,není, ale skutečně ji vyhledat v prostoru.

Při hledání držíte RF detetor v ruce (provoz je bateriový); po zapnutí nastavíte citlivost, tak aby svítily 2 LED na indikátoru síly signálu a vy jste slyšeli z reproduktoru pouze pravidelné lupání. Poté obcházíte s přístrojem celý objekt a přejíždíte anténou co nejblíže zdí, nábytku, skříní, dveří… Pokud je signál štěnice natolik silný, že je detektorem zachycen ihned po zapnutí, stačí snížit citlivost a zběžně projít objektem. Podle intenzity signálu na více místech snadno naleznete vysílač aniž bychom museli anténou prozkoumat všechny místa.

Prakticky veškeré elektrické spotřebiče se mohou chovat jako slabé vysílače rádiových vln na různých frekvencích dle typu zařízení. Většinou je vyzářený výkon zcela zanedbatelný a nebude ovliňovat proceduru vyhledání odposlechu. V případě, že elektrické spotřebiče vydávají nezvykle silné rádiové vlny, doporučujeme všechny elektrické spotřebiče v prohledávané oblasti vypnout, popřípadě vypnout jistič celého obvodu. Je nutné však postupovat obezřetně a s rozumem, neboť některé štenice mohou být napájeny právě přímo ze sítě 230V nebo umístěny třeba v počítačových periferiích jako je např myš. Vypnutím zařízení bychom vypli i napájení odposlechu a jeho nalezení by selhalo… Štěnice však naštěstí mají mnohem větší vysílací výkon než je elektromagnetické rušení spotřebičů a tak je možné při pečlivém postupu odhalit odposlech i elmag smogu.

Výrobce dodává detektor štěnic ve dvou designech housingu. Na skladě je k dispozici většinou jenom jedno z těchto provedení; obě jsou vyobrazeny na ilustračních fotografiích. Elektrotechnické specifikace obou designů jsou pochopitelně totožné.

Technické parametry:

 • rozsah frekvencí: 1MHz – 8000MHz
 • hlavní detekční rozsah: 25MHz – 6000MHz
 • citlivost: 0.05mw (v rozsahu hlavní detekční oblasti)
 • indikace: 9 úrovní na LED panelu / indikace tónem
 • baterie: 9V
 • rozměry (bez antény):
  • typ 1: 100 mm (v) × 65 mm (š) × 26 mm (h)
  • typ 2: 120 mm (v) × 62 mm (š) × 22 mm (h)
 • délka antény:
  • typ 1: 70 mm
  • typ 2: 155 mm

Cena: 1700Kč